Strategia pentru protejarea mlaştinilor din Valea Ierului

Strategia pentru protejarea mlaştinilor din Valea Ierului este rezultatul unui studiu complex al arealului umed din zona de interes. Scopul strategiei este analizarea părţii de nord a frontierei maghiaro-române şi a habitatelor mlăştinoase neglijate până în prezent şi adoptarea unui set de măsuri relevante pentru conservarea şi dezvoltarea lor pe termen lung.
A fost realizată o analiză complexă constând în evaluarea stării ecologice actuale, identificarea factorilor de risc şi a proceselor istorice ce au adus mlaştina la starea actuală.
În urma acesteia au fost formulate propuneri şi principii pentru planificarea viitoarelor intrevenţii. Aceste principii trasează direcţia generală pentru strategia în sine, strategie ce va reprezenta baza unor iniţiative viitoare în materie de protecţia mediului.