Cuvântul Primarului

„Bine aţi venit!”

Comuna Diosig a adus în prim-planul agendei publice a ultimilor ani nevoia de a crește gradul de conştientizare asupra problemelor de mediu, precum şi aceea de a conserva bogăţia naturală de valoare incontestabilă a Văii Ierului. Pentru a găsi instrumentele necesare implementării acestei inițiative, comuna Diosig a făcut echipă cu partneri din România şi Ungaria interesați în problematica protejării mediului, reușind să creeze un parteneriat public-privat dedicat acestei cauze.
Inţiativele pentru conservarea Văii Ierului izvorăsc din nevoia de a contracara efectele nefaste ale lucărilor de asanare şi drenaj realizate în anii ’60 şi de a crea în mentalul colectiv o imagine favorabilă a acestui areal.

Prin intermediul proiectului „Presentation and preservation of the natural values of the Ier/Er Valley and its surroundings” finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România 2007-2013, se are în vedere crearea unui centru expozițional, informativ şi interactiv, în vederea prezentării valorilor naturale ale Văii Ierului, crearea de condiţii ecologice pentru vizitarea zonei mlăştinoase Daru şi asigurarea unui cadru specific pentru impulsionarea conştientizării problemelor de mediu, dar şi protejarea pe termen lung a specificului natural al Văii Ierului.
Prin acest proiect, se urmăreşte conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, în vederea menţinerii şi/sau restabilirii unei stări favorabile de conservare a diversităţii biologice specifice Văii Ierului, precum şi sensibilizarea comunităţilor în materia protecţiei mediului.

Aceste deziderate ambiţioase necesită pe de o parte o strânsă colaborare a partenerilor implicați, iar pe de altă parte o participare activă, o viziune pe termen lung şi un răspuns pozitiv din partea comunităţilor vizate.

 

Cu deosebit respect,
Mados Attila– Primarul comunei Diosig