Drumul de acces în mlaştina Daru

Drumul de pămΘt rehabilitáció 26 copyânt ce face legătura între localitatea Kokad şi mlaştină este reabilitat. Lungimea drumului este de 1,6757 km, iar lăţimea de 4 m.
Aceasta infrastructură este complementară celei din mlaştină şi expoziţiei prin oferirea posibităţii de a urmări flora şi fauna specifică mlaştinii în habitatul său natural.