Film de promovare a valorilor naturale ale Văii Ierului

cd borito simulareÎn cadrul proiectului a fost realizat un film de promovare a valorilor naturale ale Văii Ierului. Filmul bilingv (RO-HU) prezintă particularităţile de floră şi faună ale arealului Văii Ierului, dar şi interacţiunea dintre locuitorii acestei zone şi mediul înconjurător. Filmul cuprinde intervenţii ale oamenilor din acestă zonă, care relatează legătura creată între comunitate şi aceste ţinuturi mlăştinoase. Primarul comunei Diosig face o prezentare a castelului Zichy şi a modului în care acesta a fost transformat într-un centru expoziţional, educaţional şi informaţional pe probleme de mediu, într-o manieră cât mai interactivă, încercând, astfel, să sensibilizeze comunitatea şi turiştii cu privire la specificul Văii Ierului. Maniera în care a fost realizat acest film este deosebită, întrucât s-au utilizat cadre spectaculoase ale peisajelor şi habitatelor, ale fondului ornitologic şi de amfibieni. Pentru a potenţa impactul filmului s-a ales o coloană sonoră ce vine în completarea imaginilor prezentate. S-a recurs şi la invocarea poetului Ady Endre şi a gândurilor şi imaginilor evocate în privinţa Văii Ierului.