Közös láp-védelmi stratégia

Az Érmellék lápjainak megóvására irányuló stratégia egy komplex, a vizenyős célterületet vizsgáló tanulmány eredményeire épít. A stratégia célja a román-magyar határterület északi részén elterülő tájegység gorcső alá vétele, a mind a mai napig elhanyagolt lápos élőhelyek vizsgálata és egy olyan intézkedés-csomag kidolgozása, amely ezek megörzésére és fejlesztésére irányul.

A megalapozó tanulmány tartalmazza a jelenlegi környezeti állapot felmérését és azoknak a történelmi és környezeti tényezőknek a beazonosítását, amelyek a lápvidék mostani arculatához vezettek.
A stratégia gerincét azok a javaslatok és irányelvek képezik, amelyek a jövőbeni beavatkozások lehetőségeit és módját vázolják.