Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató!

Bihardiószeg községe az elmúlt években előtérbe helyezte a környezetvédelmi problémák tudatosítását, ahogyan az Érmellék vitathatatlan értékű természeti kincseinek védelmét és megőrzését is. Ahhoz, hogy ezek a kezdeményezések valósággá válhassanak, Bihardiószeg községe egy széleskörű konzorciumot hozott létre, amely egyesítette a határ két oldalán – Románia és Magyarország területén működő – környezetvédelmi problémák kezelésében érintett szervezeteket, amelyek a civil és önkormányzati szférából érkeztek, hogy együtt hatékonyabban lépjenek fel a közös kihívások kezelésében.

Az Érmellék megóvására vonatkozó törekvéseket az 1960-as években történt erőszakos lecsapolások, a lápvidék szinte totális felszámolása tette szükségszerűvé, célként megfogalmazva ennek a vidéknek a – bár részleges – rehabilitálását úgy fizikai valóságában, mint a közösség tudatában.

A Magyarország-Románia Határon Átnyuló Együttműködési Program 2007-2013 keretében támogatott., „Presentation and preservation of the natural values of the Ier/Er Valley and its surroundings” elnevezésű projekt segítségével több szinten is hozzá kívánunk járulni a fent említett problémák megoldásához: létrehozásra került egy multifunkcionális, interaktív, információs központ, amely az Érmellék természeti értékeit mutatja be, lehetővé vált a kokadi Darú-láp környezetbarát megközelíthetősége, valamint kis infrastrukturális beruházások által a terület bejárása és megismerése, ugyanakkor a projekt „soft” elemei  arra hivatottak, hogy a lakosság környezettudatosságát növeljék.
A projekt keretében további célunk a természetes élőhelyek megőrzése, a vadon élő növény- és állatfajok védelme, az érmelléki biodiverzitás fennmaradásához/rehabilitálásához szükséges körülmények biztosítása és a helyi közösségek bevonása, érzékennyé tétele a környezetvédelemmel kapcsolatosan.

Ahhoz, hogy ezek a törekvések ne rekedjenek meg, a projektben résztvevő partnerek szoros szakmai együttműködése mellett, elengedhetetlen egy hosszú távú vízió megfogalmazása, illetve a helyi közösségek pozitív hozzáállása, válasza a mindannyiunkat érintő és égető környezetvédelmi problémákra.

Tisztelettel,
Mados Attila– Bihardiószeg Község polgármestere