A projekt bemutatása

Célok

Általános célkitűzés

A környezettudatos magatartás erősítése az Érmellék tájegység élővilágának megőrzése, védelme érdekében.

Specifikus célok

 1. Egy interaktív, tanuló és tájékoztató központ létesítése, amely lehetőséget nyújt az Érmellék élővilágának, természeti kincseinek bemutatására,
 2. A Daru-láp látogathatóságának kialakítása környezetbarát infrastruktúra kiépítése által,
 3. A környezettudatos magatartás erősítésére és az Érmellék természeti értékeinek hosszútávú megőrzésére szolgáló keretrendszer kidolgozása, biztosítása.

Célcsoportok

 • A projekt megvalósításában részt vevő Partnerek (2 község és 2 Natura 2000-es területet fenntartó szervezet): amelyek szükségét érzik a jelenlegi kapacitásaiknak a kiterjesztését és minél hatékonyobb és közös kezelését a környzetevédelmi problémák kezelésének és a természeti kincsek megőrzésének,
 • Közel 180 Bihar és Hajdú-Bihar megyei környezetvédelmi civil szervezet, 2 Környezetvédelmi Hivatal, amelyek környezetvédelmi tevékenységeikben jelen projekt által támogatást és megerősítést, információkat nyernek,
 • Közel 100 Bihar és Hajdú-Bihar megyei elemi és középiskola: az oktatási intézmények feladatai közé tartozik a gyerekek és fiatalok környezettudatos nevelése, azonban nincsenek olyan interaktív tananyagok birtokában, amelyek segítenék őket ebben, hiányoznak az ilyen típusú extra-kurrikuláris tevékenységekre irányuló lehetőségek, a projekttevékenységek teljesülése által hozzájárulunk a paletta szélesítéséhez,
 • Diószeg (6.944) és Kokad (693) lakossága: akik védéki, sok tekintetből hátrányos helyzetű környezetben élnek szükségét érzik a közszolgáltatások diderszifikálását és a mikrorégió fejlesztését,
 • 40-50 regionális steakholder (érintett): helyi önkormányzatok, környezet- és természetvédelmi intézmények képviselői,
 • Civil szervezetek, környezetvédelmi hivatalok, kutatók, oktatók: akik kulcsfontosságuak és érdekeltek egy közös lápvédelmi stratégia kidolgozásában és fejlesztésében, valamint elsősorban érintettek ilyen típusú beruházások megvalósulásában.

Tevékenységek

 1. Előkészítő tevékenységek

Az előkészítési munkálatok a pályázati felhívást követően rögtön elkezdődtek, a kezdeményező és projektfejlesztő a Vezető Partner, Diószeg Község Önkormányzata volt, szoros együttműködésben az 1-es sz. Projekt Partnerrel (Kokad Község Önkormányzata – Magyarország) és 2-es sz. Projekt Partnerrel (Milvus Egyesület), valamint a 3-as sz. Projekt Partner (Hortobágy Nemzeti Park Igazgatósága) támogatásával. Az előkészítési szakaszban az együttműködő partnerek havonta kétszer találkoztak a közös projekt kidolgozása céljából. Ebben a periódusban szükségessé vált külső szekértők bevonása is.

Altevékenységek:

 • Alátámasztó dokumentumok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, műszaki leírás, műemlék épület specifikus tervei),
 • Engedélyek beszerzése,
 • Projektelőkészítő találkozók,
 • A pályázat összeállítása (Pályázati kérelem, Közös Megvalósíthatósági Tanulmány, Közös Költség-haszon elemzés).
 1. Projektmenedzsment

A projektmenedzsment tevékenységek a támogatási szerződés aláírásától a végső elszámolás elfogadásáig tartó periódust ölelik fel. Az ehhez kapcsolódó tevékenységeket egy vegyes összetételű csapat látja el, amely saját alkalmazottakból és külső szakértőkből tevődik össze.

Altevékenységek:

 • Támogatási szerződés, nemzeti társfinanszírozási szerződés megkötése és az ezekhez esetlegesen kapcsolódó módosítási kérelmek elkészítése,
 • A projekt megvalósítási terv technikai és pénzügyi összeállítása, a tevékenységek, eredmények és indikátorok elérésének folyamatos nyomonkövetése, a pénzügyi készletek és cash-flow ellenőrzése, a kifizetések követése, kockácatmenedzsment, monitorizálási jelentések előkészítése és értékelése,
 • Szolgáltatási, kivitelezési és eszközbeszerzési feladatok ellátása, kapcsolódó szerződések megkötése,
 • Partneri és projekt szintű előrehaladási és záró jelentések szakmai és pénzügyi elkészítése, kifizetési kérelmek összeállítása,
 • Az arculati kézikönyv előírásainak betartása.
 1. Kommunikációs tevékenységek

Ezen tevékenységi csomag célja kétirányú: egyrészt fontos a támogatási program valamint a projekttevékenységek és eredmények népszerűsítése, másrészt a kommunikáció elengedhetetlen eszköze a disszeminációnak, a célcsoportok megszólításának, hogy ezáltal a projekt rövid-, közép- valamint hosszútávú hatásai fenntarthatóak legyenek. A kiválasztott kommunikációs eszközök igyekeznek mindkét célt maximálisan kiszolgálni.

A projekt több célcsoportot is megkíván szólítani: a lakosságot, a programban résztvevő intézményeket, a környezetvédelem kulcsszereplőit, az Érmellék lakosságát, Bihar és Hajdú-Bihar megyék lakóit, a gyerekeket és fiatalokat, az oktatási intézményeket és a gazdákat. A kommunikációs eszközök a célcsoportok valós igényeire építenek, minél nagyobb hatást kifejtve körükbe.

Mindegyik kommunikációs tevékenység kétnyelvű, román és magyar nyelven egyaránt elérhetőek lesznek az elkészült anyagok. Minden a projekt keretében született anyag, tanulmány, dokumentum, film elérhető lesz a projekt saját weboldalán.

 1. Környezetvédelmi bemutató-, oktató- és információs központ létrehozása

A Zichy kastély Diószeg község központjában található, 1701-ben épült és 1719-ben épült újra, korábban annak a tartománynak a központja volt, amelynek Kokad is a fennhatósága alá tartozott. 1930-ban az épület állami tulajdonba került, ez a kastély állapotának folyamatos romlásához vezetett, már-már az elpusztulás szélére sodorta a B kategóriás műemléket, de az utóbbi években sem történtek restaurációs munkálatok, ugyanis az önkormányzatnak nem voltak erre pénzügyi lehetőségei. A kastély beépíett területe 1789 m², illetve kiegészül a kastély alatt húzódó, az Érmelléken nagyon egyedinek számító 1535 m²-es borospincével, a főépület két nagy egymástól elkülöníthető, külön bejárattal rendelkező részből tevődik össze. Jelen projekt keretében tervezett beruházás 483 m² beépített területet érint, a kastély többi részét más pályázati forrásokból kívánjuk megmenteni, restaurálni. A kastélyhoz továbbá hozzá tartozik egy 6299 m²-es, 18 fakülönlegességgel büszkélkedő dendrológiai park, amely szintén megőrzésre szorul. Nagyon sok ősi fát kivágtak és félvad gyümölcsfákat telepítettek a helyükre, összesen 61 környezetidegen fát szükséges kivágni. Továbbá a növényzet nagyon elhalt, ezért szükséges olyan helyi, őshonos növényekkel betelepíteni a kertet, amelyek mindamellett hogy visszavarázsolják a régi pompáját a kertnek, oktató jelleggel bemutatják a helyi növényvilágot és tudatosítják az oda látogatókban ezek megőrzésének és védelmének a fontosságát.

A restaurációs munkálatok a belső és külső épületrészre egyaránt kiterjednek. Az építkezést követően megtörténik az eszközök, bútorok beszerzése, illetve egy olyan interektív kiállítási multifunkcionális tájékoztatóközpont kiépítése, amely amellett, hogy helyet ad egy egyedi természeti gyűjteménynek, a védett természeti értékek közös felvonultatásának, bemutatja a korábban az Érmelléken élő emberek használta halászati és mezőgazdasági eszközöket. A kiállítás tartalmazni fog: 10 archivumi és 20 új fényképet, régi halászati és mezőgazdasági eszközöket, 5 információs panelt, 1 hangeffektusokkal rendelkező kőrképet, 2 mérethű fészek modellt, 1 db 3D-ben bemutatott mérethű élőhely, 30 db 3D-ben bemutatott mérethű élőlény, film, audio.

A dendrológiai park rehabilitációja magába foglalja: 22 db lombhullató fa, 4 db. örökzöld fa, 600 db. évelő növény, 10 db. rózsabokor ültetését, valamint a teljes terület gyepesítését.

 1. A Daru-láp látogatásához szükséges környezetbarát infrastruktúra kiépítése

A Daru-láp Kokad település peremén található, jelenleg földúton közelíthető meg. A láp területe jelentős, 14,5354 hektáron terül el, számtalan természeti kincs őrzője. Az ősi lápvidék, a színes növény és állatvilágával, a különleges mikro-klimatikus és hidrológiai hatásoknak köszönhetően, a homokbuckák védelmében konzerválódhatott. A láp egyedi és különleges természeti kincs az Érmelléken, ezért Natura 2000-es területté vált, valamint a Hajdúsági Tájvédelmi Körzethez is hozzá tartozik.

A csodálatos növény- és állatvilág ezidáig nem volt szervezett és látogatóbarát formában felfedezhető az érdeklődők számára, nem létezett egy ezt segítő infrastruktúra. Ezért szükségessé vált egy olyan természetbarát tanösvény kialakítása, amely lehetővé teszi a láp környezetbarát látogatását. A látogatók egy tanösvényt követve barangolhatják be a lápot, 7 információs tábla segíti majd őket az ismeretszerzésben, illetve egy madárlesről nyerhetnek majd betekintést a szárnyasok életébe. Ugyanakkor kialakításra kerül egy fedett pihenőhely is, ahova kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén be lehet menekülni, valamint 6 padon is megpihenhetnek a túrázók, az ösvény elején és végén. A projekt keretében felújításra kerül az a földút is, amely összeköti a települést a láppal, ennek a hossza 1,6757 km, a szélessége pedig 4 méter.

A láp látogatóbaráttá tétele szorosan összefügg a Zichy kastélyban kialakítandó látogatócentrummal, hiszen itt saját élő környezetében figyelhető meg az a csodálatos élővilág, amivel a láp megajándékoz minket.

 1. Kiegészítő, „soft” tevékenységek, amelyek elősegítik a projekt közép és hosszútávú hatásainak kiterjesztését

A Projekt Partnerek tudatosították azt, hogy ahhoz, hogy a megfogalmazott „üzenet” közép- és hosszú távon célt érjen nem lesz elég önmagában elég az, hogy az Érmellék természeti értékeit bemutató infrastruktúrát teremtsenek. A lápvidék élőhelyeinek konzerválása, illetve a célcsoport hatékony megszólítása érdekében szükséges bizonyos „soft” elemek beépítése, amelyek az infrastrukturális beruházásokat erősítve a várt eredményekhez vezetnek. A Partnerek fontosnak tartják egy közös láp-védelmi stratégia kidolgozását, külső szakértők bevonásával, amelyet társadalmi vitára is bocsátanak a két workshop keretén belül, amelyek a két megyében megszervezésre kerülnek. A stratégia a projekt weboldalán is megtekinthető, elérhető lesz. Ez a tanulmány alapja és kerete lehet további hasonló célokat megfogalmazó fejlesztéseknek. A stratégia mellett elkészül két típusú tananyag, az egyik a gyerekeket és fiatalokat, a másik az Érmelléken tevékenykedő gazdákat szólítja meg. Az első tananyag célja, hogy felhasználható legyen különböző környezetvédelmi alapú iskolán kívüli programokon, valamint a látogatócentrumban is elérhető és böngészhető legyen, alapinformációkat nyújtva az Érmellék élővilágáról. A második tananyag célja az érmelléki gazdák környezettudatos magatartásának erősítése, környezetbarát gazdálkodási formák bemutatása. Mindkét tananyag kétnyelvű lesz, hogy a határ mindkét oldalán felhasználható legyen a projekt befejezése után is.

Elkészül egy, az Érmellék élővilágát bemutató dokumentumfilm is, amelynek a forgatása a teljes évet felöleli, hogy mindegyik évszakban megcsodálható legyen a tájegység. A filmet a Partnerek eljuttatják a két megye tanintézményeibe, valamint megtekinthető lesz a kastélyban kialakított bemutató-, oktató- és információs központban.

Eredmények és kimeneti indikátorok

Kommunikációs tevékenységek

 • 3 db. ideiglenes tábla,
 • 3 db. végleges tábla,
 • 8 db. írott médiában és on-line megjelenő projekthír (újságcikkek és interjúk),
 • 2 magyarországi valamint 2 romániai megyei olvasottságú lapban megjelenő projekthír,
 • 3 db. a Projekt Partnerek saját weboldalán megjelenő utalás a közös projektre, valamint a projekt saját weboldalára,
 • 1 projektnyitó és egy projektzáró rendezvény, mindkettő 50 résztvevő jelenlétével,
 • 1 workshop 40 környezetvédelemben érintett résztvevővel, amelynek a keretében bemutatásra kerül a Közös Lápvédelmi Stratégia,
 • Közös sajtótájékoztató a projekt elején és végén, valamint a beruházások befejezése után, illetve a zárókonferencia keretében,
 • 6000 db. szórólap (3×2000 általános, oktatási intézményeknek, gazdáknak), 1000 db. bemutató füzet,
 • 1 fotódokumentáció a projekt eseményeiről,
 • 1 projektweboldal,
 • 1000 db. CD, amelyek tartalmazzák az Érmelléket bemutató dokumentumfilmet.

Környezetvédelmi bemutató-, oktató- és információs központ létrehozása

 • A Zichy kastély részleges felújítása (483 m²),
 • Renovált teljes beépített terület (374,59 m²),
 • Az Érmellék természeti értékeit bemutató kiállítás (250,67 m²),
 • 1 kiállító terem, amely oktatási és információs helységként is használható (64,48 m²),
 • Rehabilitált dendrológiai park (6299 m²).

A Daru-láp látogatásához szükséges környezetbarát infrastruktúra kiépítése

 • 1000 m hosszú tanösvény kialakítása,
 • 7 információs tábla,
 • 1 madárles,
 • 2 pihenőhelység, 6 pad,
 • 1,6757 km felújított út.

Kiegészítő, „soft” tevékenységek, amelyek elősegítik a projekt közép és hosszútávú hatásainak kiterjesztését

 • 1 Közös Lápvédelmi Stratégia,
 • 2 tananyag (gyerekeknek és fiataloknak, valamint gazdáknak),
 • 1 oktató dokumentumfilm.

Költségvetés

Projekt Partner ERDF + Nemzeti társfinanszírozás Önerő Összesen
Vezető Partner:

Diószeg Község

664.655,65 97,80% 14.951,35 2,20% 679.607,00
1 sz. Projekt Partner: Kokad Község Önkormányzata 104.479,18 94,95% 5.556,82 5,05% 110.036,00
2 sz. Projekt Partner: Nyugat-erdélyi Milvus Egyesület 31.351,13 97,50% 803,87 2,50% 32.155,00
3 sz. Projekt Partner:: Hortobágy Nemzeti Park Igazgatósága 197.425,20 95% 10.390,80 5,00% 207.816,00
Teljes költségvetés 997.911,16 96,92% 31.702,84 3,08% 1.029.614,00