Darú-láp

Daru Marsh este siDSCF5730_2tuată în apropierea localităţii Kokad, la care se poate ajunge pe un drum de pământ. Este o mlaştină remarcabilă prin prezenţa a numeroase valori naturale răspândite pe o arie de 14,5354 ha. Se remarcă îndeosebi prin prezenţa elemetelor originale de floră şi faună datorită specificului hidrografic şi a caracteristicilor micro-climatice asigurate de existenţa dunelor de nisip. Aceste elemente îi conferă un caracter de unicitate în zona de graniţă a Văii Ierului. Datorită valorilor naturale existente, zona a fost inclusă în reţeaua Natura 2000, precum şi în aria de protecţie specială Hajdúsági.

În ciuda valorii inestimabile a florei şi faunei existente, arealul nu deţinea o infrastructură propice de vizitare. O asemenea infrastructură este necesară pentru a permite accesul vizitatorilor fără a dăuna mlaştinii, inclusiv realizarea unei alei consolidate cu caracter educaţional şi turitic. Vizitatorii vor fi informaţi cu privire la caracteristicile valorilor naturale prin intermediul a 7 panouri informative şi prit intermediul unui punct de observaţie a păsărilor situat pe o suprafaţă ridicată de pământ. Prin proiect, au fost amenajate locuri de odihnă prevăzute cu acoperiş pentru protecţie în caz de averse. Vizitatorii au acum posibilitatea de a se odihni pe una dintre cele 6 bănci amplasate la începutul şi finalul traseului.